شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

مراسم بعدی

لینک دوستان

مراسم عزاداری شب ششم-روضه

لینک دانلود

مراسم عزاداری شب پنجم-سینه زنی2

لینک دانلود

مراسم عزاداری شب پنجم-سینه زنی1

لینک دانلود

مراسم عزاداری شب پنجم-روضه

لینک دانلود