شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

مراسم بعدی

لینک دوستان

مراسم میلاد حضرت علی اکبر ع 95

 950230110.jpg

ذکر مصیبت:برادر امیرشکوری

سخنران:حجت السلام پشتکوهی

مدیحه سرایی: حاج محسن عرب خالقی،برادر محمدعلی خادمی

مراسم هفتگی شهادت امام کاظم (ع)95

950209110.jpg

ذکر مصیبت:برادر ابوالحسنی

سخنران:حجت السلام پشتکوهی

مرثیه سرایی: حاج محسن عرب خالقی،حاج حسین یعقوبیان و برادر محمدعلی خادمی و برادر ابوالحسنی

شهادت حضرت زینب کبری س 95

950204110.jpg 

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت السلام شیخ مصطفی کرمی

مرثیه سرایی: حاج علی آیینه چی ،حاج موسی رضایی کربلایی محمدعلی خادمی

مراسم هفتگی 19 فروردین ماه 95

 950119110.jpg

ذکر مصیبت:برادرشیرخانی

سخنران:حجت السلام شیخ مصطفی کرمی

مرثیه سرایی: حاج محسن عرب خالقی کربلایی مجتبی قره گزلو کربلایی محمدعلی خادمی

جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها

950212110.jpg
 

مدیحه سرایی:برادرابوالحسنی

سخنران:حجت السلام شیخ مصطفی کرمی

شعرخوانی:حاج محمدسهرابی

مدیحه سرایان: حاج سید مهدی میرداماد،حاج موسی رضایی،حاج محسن عرب خالقی

مراسم هفتگی27اسفندماه94

 941227110.jpg

ذکرمصیبت:برادرابوالحسنی

سخنران:حجت السلام چوبچیان

مرثیه سرایی: حاج محمدسهرابی حاج محسن عرب خالقی برادر علی کرمی

مراسم عصرروزسوم فاطمیه اول94

 941203111.jpg

قرائت قرآن:حاج محسن گودرزی

ذکرمصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت السلام  سیدحسین مومنی

مرثیه سرایی: حاج محمدنوروزی ، حاج عبدالرضاهلالی ، حاج حسین یعقوبیان ، حاج محمد فصولی و برادرجوادپرچمی

مراسم عصرروزدوم فاطمیه اول94

 941202111.jpg

قرائت قرآن:حاج محسن گودرزی

ذکرمصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت السلام  سیدحسین مومنی

مرثیه سرایی: کربلایی نریمان پناهی ، حاج سیدمجیدبنی فاطمه

مراسم عصرروز اول فاطمیه اول94

 941201111.jpg

قرائت قرآن:حاج محسن گودرزی

ذکرمصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت السلام  سیدحسین مومنی

مرثیه سرایی: حاج حسن خلج ، حاج سید محمد جوادی ، حاج محمد کمیل

مراسم هفتگی 29 بهمن ماه94

 sdasfasdfzd.jpg

قرائت قرآن:حاج منصور آقا محمدی

ذکرمصیبت:برادر ابوالحسنی

سخنران:حجت السلام  توانا

مدیحه سرایی: حاج محسن عرب خالقی ، برادرابوالحسنی

مراسم میلاد خانم زینب کبری(س)

 zeyna-s12121.jpg

قرائت قرآن:حاج منصورآقامحمدی

ذکرمصیبت:برادر ابوالحسنی

سخنران:حجت السلام چوبچیان

مدیحه سرایی: حاج یدالله پاشازاده ،حاج محسن عرب خالقی

مراسم هفتگی پانزده بهمن ماه94

 941115ss.jpg

قرائت قرآن:حاج منصورآقامحمدی

ذکرمصیبت:برادر ابوالحسنی

سخنران:حجت السلام چوبچیان

مرثیه سرایی:حاج محسن عرب خالقی ، حاج احد قدمی ، برادر محمدعلی خادمی

مراسم هفتگی هشتم بهمن ماه94

 8به111.jpg

قرائت قرآن:حاج منصورآقامحمدی

ذکرمصیبت:برادر ابوالحسنی

سخنران:حجت السلام چوبچیان

مرثیه سرایی:حاج محسن عرب خالقی ، حاج مرتضی سلمانی و برادر خادمی