شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

مراسم بعدی

لینک دوستان

مراسم هفتگی7 بهمن ماه


 9511071101111145.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی30دیماه


 95103011110111213.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی سید امیر حاج احمدی

مراسم هفتگی23دیماه95


 ddddddddddddd.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:کربلایی محمدحسن فیضی

مراسم هفتگی 16 دیماه


 951009101111011.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی 9 دیماه 95


 951016101111011.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی2دیماه


 9510021101111.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام چوبچیان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی25آذرماه


 95093011011111.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم عصرشهادت امام رضا(95)


 95091011110111.jpg

ذکر مصیبت:برادر کیانی

سخنران:حجت الاسلام شیخ میثم علی پناه

مرثیه سرایی:کربلایی سیدعلی مومنی

مراسم عصر28 صفر95


 9509081101111010.jpg

ذکر مصیبت:برادر کیانی

سخنران:حجت الاسلام شیخ میثم علی پناه

مرثیه سرایی:کربلایی سیدعلی مومنی

مراسم عصر اربعین حسینی(95)


 950830110111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام عبدالحمیدشهاب

مرثیه سرایی:حاج عبدالرضا هلالی،حاج حیدرخمسه ، کربلایی محمدرضا دولابی

مراسم هفتگی 27 آبانماه 95


 

ذکر مصیبت:برادر ابوالحسنی

سخنران:حجت الاسلام الهی

مرثیه سرایی:حاج محسن عربخالقی حاج عباس سیب سرخی