شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

مراسم بعدی

لینک دوستان

مراسم شب دوم دهه سوم (95)


 950802110111000.jpg

سخنران:حجت الاسلام سیدجلال موسویان

مرثیه سرایی:حاج محسن عربخالقی ، برادر علیشاهی

مراسم عصر روزعاشورا(95)


 950721111011111.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، حاج محسن عربخالقی ، کربلایی محسن نوروزی

(بعلت حرمت روضه های مکشوفه از گذاشتن فایلهای روضه معذوریم)

شب عاشورا محرم (95)


 9507202110111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

(بعلت حرمت روضه های مکشوفه از گذاشتن فایلهای روضه جناب آقای مومنی معذوریم)

 

عصر روز تاسوعا (95)


 950720111101.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، حاج محسن عربخالقی ، کربلایی محسن نوروزی

شب تاسوعا محرم (95)


 95071921101111011.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

(بعلت حرمت روضه های مکشوفه از گذاشتن فایلهای روضه معذوریم)

عصر روز هشتم محرم (95


 950719111011.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب هشتم محرم (95)


 95071821101111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روز هفتم(95)


 heiatozahra9507181.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی کربلایی محسن نوروزی

شب هفتم محرم (95)

9507172110112n.jpg 

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

(بعلت حرمت روضه های مکشوفه از گذاشتن فایلهای روضه معذوریم)

عصر روز ششم محرم (95)


 9507171110111.jpg

 

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب ششم محرم (95)


 950516110111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روز پنجم (95)


 950716110111.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی

شب پنجم محرم (95)


 9507152110111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روزچهارم (95)


 950714111011.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب چهارم محرم (95)

950714211011.jpg
 

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روز سوم محرم(95)


 950714111011.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب سوم محرم (95)


 950713111111011.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روز دوم محرم(95)


 950713111011.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب دوم محرم (95)


 9507122110.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی ، برادرسیدجوادپرئی