شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

مراسم بعدی

لینک دوستان

عصر روز هفتم(95)


 heiatozahra9507181.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی کربلایی محسن نوروزی

شب هفتم محرم (95)

9507172110112n.jpg 

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

(بعلت حرمت روضه های مکشوفه از گذاشتن فایلهای روضه معذوریم)

عصر روز ششم محرم (95)


 9507171110111.jpg

 

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب ششم محرم (95)


 950516110111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روز پنجم (95)


 950716110111.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی

شب پنجم محرم (95)


 9507152110111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روزچهارم (95)


 950714111011.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب چهارم محرم (95)

950714211011.jpg
 

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روز سوم محرم(95)


 950714111011.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب سوم محرم (95)


 950713111111011.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی

عصر روز دوم محرم(95)


 950713111011.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی ، کربلایی محسن نوروزی

شب دوم محرم (95)


 9507122110.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی ، برادرسیدجوادپرئی

عصر روز اول محرم(95)


 95071211101.jpg

ذکر مصیبت:برادرشکوری

سخنران:حجت الاسلام اعتمادیان

مرثیه سرایان:حاج محمد نوروزی کربلایی محسن نوروزی

شب اول محرم (95)


 950711110112222.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت السلام سیدحسین مومنی

مرثیه سرایان:حاج علی آیینه چی ، حاج محسن عربخالقی ، برادر خادمی

مراسم سیاهپوشان محرم الحرام 95


950708110.jpg 

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت السلام ابوالحسنی

مرثیه سرایی:حاج محسن عربخالقی،برادر جوادپرچمی،برادر محمدعلی خادمی

جشن میلادموسی ابن جعفر(ع)95

95070111011.jpg
 

ستایشگری:برادر شکوری

سخنران:حجت السلام ابوالحسنی

مدیحه سرایان:حاج سیدمهدی میرداماد ، حاج محمدفصولی ، حاج محسن عربخالقی

مراسم جشن عید غدیر سال95


 95063011011.jpg

ستایشگری:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت السلام ابوالحسنی

مدیحه سرایان:حاج مجید شعبانی، حاج محمد کمیل