شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

مراسم بعدی

لینک دوستان

مراسم جشن عید غدیر خم-8شهریور97


 600x300x970608.jpg

ذکر مصیبت :حاج اکبر مولایی

سخنران : حجت الاسلام چوبچیان

مدیحه سرایان:  حاج محسن عربخالقی کربلایی حسن حسینخانی کربلایی محمدحسین پویانفر

مراسم هفتگی-25مردادماه97


 600x300x970525.jpg

ذکر مصیبت : محمد رضا مولایی

سخنران : حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-18مردادماه97


 600x300x970518.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-11مردادماه97


 600x300x970510.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-28تیرماه97


 970428x600x300.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام علی پناه

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-21تیرماه97


 970421x600x300.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام علی پناه

مرثیه سرایی:حاج محمدنوروزی،کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-14تیرماه97


 600x300x970414.jpg

ذکر مصیبت : عباس ملک زاده

سخنران : حجت الاسلام علی پناه

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-7تیرماه97


 600x300x970407.jpg

ذکر مصیبت : عباس ملک زاده

سخنران : حجت الاسلام اکبری

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی ، حاج محسن عربخالقی ، کربلایی محمدرضادولابی