شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

مراسم بعدی

لینک دوستان

جلسه هفتگی - 96/07/27


 IMG_6484.jpg

ذکر مصیبت:کربلایی علی ابوالحسنی

سخنران:حجت الاسلام ابوالحسنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی،کربلایی امیرشکوری

جلسه هفتگی - 96/07/20


 9607200000001112888444.jpg

ذکر مصیبت:کربلایی امیرشکوری

سخنران:حجت الاسلام ابوالحسنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی،کربلایی امیرشکوری و کربلایی علی ابوالحسنی

جلسه هفتگی - 96/07/13


 600x300x960713.jpg

سخنران:حجت الاسلام ابوالحسنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسین خانی