مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها  20 دی ماه 97

مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها 20 دی ماه 97


 600x300971020.jpg

ذکر مصیبت: برادر گودرزی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادران حسن حسینخانی  محسن عربخالقی  محمدحسن فیضی

مراسم هفتگی 13 دی ماه 97

مراسم هفتگی 13 دی ماه 97


 600x3009701014.jpg

ذکر مصیبت: برادر حسین احمدی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادر حسن حسینخانی

مراسم هفتگی 6 دی ماه 97

مراسم هفتگی 6 دی ماه 97


 300x600971006.jpg

ذکر مصیبت: برادر حسین احمدی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادر حسن حسینخانی

مراسم هفتگی29 آذرماه 97

مراسم هفتگی29 آذرماه 97


 970929121213141516.jpg

ذکر مصیبت: برادر حسین احمدی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادران حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-22آذرماه97

مراسم هفتگی-22آذرماه97


 970922121514.jpg

ذکر مصیبت: برادر حسین احمدی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادران حسن حسینخانی

  • مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها  20 دی ماه 97
  • مراسم هفتگی 13 دی ماه 97
  • مراسم هفتگی 6 دی ماه 97
  • مراسم هفتگی29 آذرماه 97
  • مراسم هفتگی-22آذرماه97
شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی