مراسم عصر شهادت امام رضا-96

مراسم عصر شهادت امام رضا-96


 960828x600x300.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی: حاج محمدنوروزی کربلایی حسن حسینخانی

مراسم عصر شهادت امام حسن (ع) -96

مراسم عصر شهادت امام حسن (ع) -96


 960826x600x3000000000000000.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی: حاج محمدنوروزی کربلایی امیرشکوری

مراسم عصر اربعین حسینی-96

مراسم عصر اربعین حسینی-96


 600x300x9608180998978563.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی: حاج محمدنوروزی حاج حامدخمسه

مراسم هفتگی-96/08/11

مراسم هفتگی-96/08/11


 600x300x960811dddddddddddddddd.jpg

ذکر مصیبت:برادرمحمدگودرزی

سخنران:حجت الاسلام چوبچیان

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم شهادت امام مجتبی(ع)-96/08/04

مراسم شهادت امام مجتبی(ع)-96/08/04


 600x300x960804666666666666666666666.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سید حسین مومنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی،حاج محمدکمیل

  • مراسم عصر شهادت امام رضا-96
  • مراسم عصر شهادت امام حسن (ع) -96
  • مراسم عصر اربعین حسینی-96
  • مراسم هفتگی-96/08/11
  • مراسم شهادت امام مجتبی(ع)-96/08/04
میدان خراسان حسینیه امام خمینی (ره)هیئت الزهراسلام الله علیها
مراسم هفتگی پنجشنبه هاساعت 21/مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی