مراسم هفتگی-21دیماه96

مراسم هفتگی-21دیماه96


 961021x600x300000000000000000000000000.jpg

ذکر مصیبت : برادر امیر شکوری

سخنران : حجت الاسلام شیخ مهدی موذن

مرثیه سرایی : کربلایی حسن حسین خانی ، حاج محسن عربخالقی

مراسم هفتگی ( 96/10/14 )

مراسم هفتگی ( 96/10/14 )


 961014x600x300.jpg

ذکر مصیبت : برادر امیر شکوری

سخنران : حجت الاسلام شیخ مهدی موذن

مرثیه سرایی : کربلایی حسن حسین خانی

مراسم هفتگی(وفات حضرت معصومه س)-7 دیماه 96

مراسم هفتگی(وفات حضرت معصومه س)-7 دیماه 96


 960710x600x300000000000000000000.jpg

ذکر مصیبت:برادر محمدرضادولابی

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-30 آذرماه96

مراسم هفتگی-30 آذرماه96


 600x300x96093000000000000000.jpg

ذکر مصیبت:برادر محمدرضادولابی

سخنران:حجت الاسلام شیخ مصطفی کرمی

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-23آذرماه96

مراسم هفتگی-23آذرماه96


 600x300x960923000000000.jpg

ذکر مصیبت:برادر امیرشکوری

سخنران:حجت الاسلام شیخ مصطفی کرمی

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

  • مراسم هفتگی-21دیماه96
  • مراسم هفتگی ( 96/10/14 )
  • مراسم هفتگی(وفات حضرت معصومه س)-7 دیماه 96
  • مراسم هفتگی-30 آذرماه96
  • مراسم هفتگی-23آذرماه96
میدان خراسان حسینیه امام خمینی (ره)هیئت الزهراسلام الله علیها
مراسم هفتگی پنجشنبه هاساعت 21/مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی