مراسم هفتگی-28تیرماه97

مراسم هفتگی-28تیرماه97


 970428x600x300.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام علی پناه

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-21تیرماه97

مراسم هفتگی-21تیرماه97


 970421x600x300.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام علی پناه

مرثیه سرایی:حاج محمدنوروزی،کربلایی حسن حسینخانی

مراسم عصر شهادت امام صادق (ع)-18تیرماه97

مراسم عصر شهادت امام صادق (ع)-18تیرماه97


 600x300x970418.jpg

ذکر مصیبت : عباس ملک زاده

سخنران : حجت الاسلام علی پناه

مرثیه سرایی:حاج محسن عربخالقی،حاج محمدفصولی

مراسم هفتگی-14تیرماه97

مراسم هفتگی-14تیرماه97


 600x300x970414.jpg

ذکر مصیبت : عباس ملک زاده

سخنران : حجت الاسلام علی پناه

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-7تیرماه97

مراسم هفتگی-7تیرماه97


 600x300x970407.jpg

ذکر مصیبت : عباس ملک زاده

سخنران : حجت الاسلام اکبری

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی ، حاج محسن عربخالقی ، کربلایی محمدرضادولابی

  • مراسم هفتگی-28تیرماه97
  • مراسم هفتگی-21تیرماه97
  • مراسم عصر شهادت امام صادق (ع)-18تیرماه97
  • مراسم هفتگی-14تیرماه97
  • مراسم هفتگی-7تیرماه97
شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی