مراسم هفتگی 26 اسفندماه 95

مراسم هفتگی 26 اسفندماه 95

 951226110141516.jpg 

ذکر مصیبت:برادر ابوالحسنی

سخنران:حجت الاسلام چوبچیان

مرثیه سرایی: حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی 19 اسفندماه

مراسم هفتگی 19 اسفندماه

  9512191101112121.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایی: حاج سعید خرازی

مراسم عصرشهادت حضرت زهرا(س)فاطمیه دوم

مراسم عصرشهادت حضرت زهرا(س)فاطمیه دوم

  95121211011112121.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:شیخ عباس صراف

مرثیه سرایی: کربلایی سید علی مومنی

مراسم هفتگی5اسفندماه95

مراسم هفتگی5اسفندماه95

  9512051101112.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی: حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی 28 بهمن ماه 95

  

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی برادرکیانی

  • مراسم هفتگی 26 اسفندماه 95
  • مراسم هفتگی 19 اسفندماه
  • مراسم عصرشهادت حضرت زهرا(س)فاطمیه دوم
  • مراسم هفتگی5اسفندماه95
خیابان خراسان حسینیه امام خمینی (ره)هیئت الزهراسلام الله علیها
پنجشنبه شبها ساعت 21/سخنران:حجت الاسلام اخوان/مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی