مراسم هفتگی5اسفندماه95

مراسم هفتگی5اسفندماه95

  9512051101112.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی: حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی 28 بهمن ماه 95

  

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی برادرکیانی

مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز سوم

مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز سوم

  951123110111212.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام مومنی

مرثیه سرایی سرایی:حاج سیدمجید بنی فاطمه ، کربلایی محمدرضا دولابی

مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز دوم

مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز دوم

 9511221101111212.jpg 

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام مومنی

مرثیه سرایی سرایی:حاج حسین سیب سرخی

مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز اول

مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز اول


 95112111011111.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام مومنی

مرثیه سرایی سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

  • مراسم هفتگی5اسفندماه95
  • مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز سوم
  • مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز دوم
  • مراسم فاطمیه اول(95) عصر روز اول
خیابان خراسان حسینیه امام خمینی (ره)هیئت الزهراسلام الله علیها
پنجشنبه شبها ساعت 21/سخنران:حجت الاسلام اخوان/مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی