مراسم هفتگی-25تیرماه97

مراسم هفتگی-25تیرماه97


 600x300x970525.jpg

ذکر مصیبت : محمد رضا مولایی

سخنران : حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم شهادت امام جواد علیه السلام-21مردادماه97

مراسم شهادت امام جواد علیه السلام-21مردادماه97


 600x300x970521.jpg

ذکر مصیبت :حاج اکبر مولایی

سخنران : حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی: حاج محمدنوروزی

مراسم هفتگی-18مردادماه97

مراسم هفتگی-18مردادماه97


 600x300x970518.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-11مردادماه97

مراسم هفتگی-11مردادماه97


 600x300x970510.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم میلاد امام رضا علیه السلام-4مردادماه97

مراسم میلاد امام رضا علیه السلام-4مردادماه97


 600x300x970504.jpg

ذکر مصیبت :برادر امیرشکوری

سخنران : حجت الاسلام صراف

مدیحه سرایی:حاج محسن عربخالقی ، کربلایی حسن حسینخانی

  • مراسم هفتگی-25تیرماه97
  • مراسم شهادت امام جواد علیه السلام-21مردادماه97
  • مراسم هفتگی-18مردادماه97
  • مراسم هفتگی-11مردادماه97
  • مراسم میلاد امام رضا علیه السلام-4مردادماه97
شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی